Doe het! Omdat je het kan.

Doe Het! samen met de hele klas

Op het moment dat er iets speelt bij een of meerdere leerlingen, dan heeft dat vaak impact op de hele groep. Doe Het! zorgt ervoor dat de hele groep een positieve boost krijgt en dat kinderen (weer) met plezier naar school gaan. 

Herken je één van de volgende thema’s ?

Doe Het!  is een weerbaarheidstraining voor de hele klas. Het maakt de sociale verbinding van de groep sterker en helpt leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

In een aantal lessen gaan we samen actief aan de slag met;

Doe Het! werkt vanuit een visie waarbij lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen gecombineerd worden. Vanuit deze invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en kunnen leerlingen hierin ervaring opdoen. Actiemomenten, zoals spel en simpele stoeispelen en tikspellen, worden afgewisseld met momenten van ontspanning, creatieve opdrachten, visualisaties, samenwerking, focus en kringgesprekken. Na een oefening wordt er door zelfreflectie een terugkoppeling gemaakt met het echte leven, de klas, thuis, enz.

Waarom Doe Het!?
  • Doe Het! draagt bij aan een sfeer van onderlinge harmonie en respect op school.
  • Doe Het! is interactief en brengt kinderen letterlijk en figuurlijk in beweging. 
  • Doe Het! is maatwerk. Het programma stel ik samen aan de hand van het vraagstuk dat speelt. 
  • Ouders worden bij Doe Het! op een toegankelijke wijze bij het proces betrokken, zo is er bijvoorbeeld een ouderavond voor de ouders van de deelnemers.
Met Doe Het!

komt de hele groep in
beweging om sterker te staan

Wat levert deze training op?

Na het volgen van deze weerbaarheidstraining: 

Praktische informatie

De Doe Het! training voor de hele klas wordt gegeven in groepsverband in het basis- en voortgezet onderwijs:

Doe Het! is maatwerk. Het aantal lessen en thema’s die aandacht nodig hebben worden in overleg bepaald naar aanleiding van een intakegesprek. 

Meer informatie

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.