Personal Experience

All our preschools have all-weather indoor play areas, an art studio or an atelier, technology corners and much else; and most have outdoor play spaces and even swimming pools specifically for the younger ones. Our programs ensure that children in our care everywhere have access to the highest quality of international.We have strict criteria when selecting our teachers; they must be native English speakers with a higher degrees and most importantly.

Work Summary

100%

Job Success

150

Completed Job

PNG  IHDR+`b 6 pHYs+ IDATx{x\w}\5itlY4vJiCOz8n8x(6%<\R) m Mp !v'&Qn_"˒h}֜?'2~kycEDV4Zr\7$JAY (+8Bt LdMGphЯXt GMGp$^ wJc#rܛW.@GBY6֦Dt](KMGU9]/i?}wJыkh%9w=|cԌ7+v=t %]c-a}Z12fqQ'JW ISذ(5ѭ' Xm:I(+Q32EKlf%e<]W5p++kRaI\m: ybқl:^ykMxJԄLҎe:gӇup2++߱廂|㽦c0/QLk]v}1 7nHjPt Y#_r*'6et)1RUM8P9URN|Ms=䔦8pxt Ix4óv,hot XctP5V>{tBf/LGDY )<$+RNmgwefu%ۿ]_1(+mwOPvMG8H9匧^WNY2s}i(+]lQYgYNP[ϚY5sP:d:e%k,CQi(gP;o&8rxnRm~e%FEV#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJwt@Y @ .7o0s5hi3sb8<*b^tJT/^tJT?$_4f:f!f(+PE+MG,8ee%&d C@8Ù9ee%&йt̂S!QVjB=}#,|ј&1$QVݦ# 4Uh_d:IC(+PUMG8ie%*6p's$JTS&MԂ٦OY ttwt38JT]o8 ?@:MG)8me%.k:Nj:«PVKS;le%3UTJ.?tfҴ(RWקhGeǚ]ġG,+J$StG5ޠh #Y~#ɜ8mR/h4r5pf%~_ġGFGTFMGqx e]ݦ#]'0ղ t.z8>(+_tAnlΉC(+kXVVGt OߦBq–kuw8oq- Yo:)QVטH<U0/ۮhgu:LG8%JLGdjm Xm۵pzNvDY \!Ϫ*)YJgr-s-.7(++d2LG\-qZaGU:.[EcL8%J*طt\tӢm#Դ#e%l59uDY MGi9nVtӢ&j٫Z)+`К#Ԥ@"ΈuPB+VpF]pq5j:QVvNHeNnDY ;}vW:LG8#J/3VpV0"t5i:YQVO`wgEY #>k]ݦ#e%7PS> \!>j?d:YQV7LК# e%qÄj/u0+0  tY1nP ב(+`Pv.2aV(+`LtEcLǘJIn\tYQnTV%KMG5Jhi3ӂ0k0*tw#JIn3a(+`/\'_4f:';MGJ禉nhwתUJ禉nZt9qnX&.s⦉npוƹib:LGJ8&W;]osFY Gpju0gpMv`wsFY Gpj .]n:œQV6#mrcM#e%Í(fBY ,3K0/p@K֯#e%Í(йtycq;0/p Iht WEcLǘJ8JpJ\_?J8['Y;Ehj捲INon5a(+(nd~)zLGp57(+8n\_7J8N}]n:‚PVq<ڤ`w BY qDk]l**Dy xDY  ttJnQV}LGp/|(+HN\%гt#}-m#,e%)tⅯWto0Wh:j-E8Bab^_Q4@9Gc U8װ*p zLdq܋}ݼ⧝Gy E d=ݗ.VzB~]rc v쟫[7SBdU(U0,IJgB5 $I %Iuu}؈\V#*g3*%c_)t$)dz[oj(?%I^<$.ӗ_ȕ$?&_y}9Lҡd^fJ,0T{1I^WԒhP!Ή)5IX<⧘̼Lu$] S͎c !K#ZTԲXX)+'V.7l~ ۟[±S+RJPK)11'GȚPa3*,Hr:y=]Z^Z\pA8vP9gه%Rb_ʒoo/:))Rbb٢2EjT^^g-a-)Ma”pКUyP53ݎV5SLμ>)%tQJO*2oyMal ܶ/p*yI܀3UY!Y-%kT̃'e]HխP~݆I U<:!wn{+|3 ʼnc۶;Uοt tk\> ˒\%_b)|&$~M䴣0LٔK44}m3.m輶ª2XuXt)rx٩ܱhU憐_Y 5KjLM?lnՖmWߩh֟OyYCfTaӑ*V~lXǎ-f¯B(e0r /Iߪ}̊j+U9$E/F)dvOdxV[3;;[zk{oh}g`:̼0^:QV?sY=T\.?T%rlJ֨L-XykNذN~xF~rr6 ?Ec TxgQO}Z0njV`E"E//>1ɑ6d99c&%I_Ҡ m芲 \l:+xOͬr4O`i@RHJ: +ʪK[jR2Y%ktG)YJLݩԱ?G_ƍjl8_`pr>zU qL9T{!IRxZJk=q9`VVVO8]cWJ{lex|=_UGGҺsxUۺ IƏbbBht ţ{rc^RS篗)3;Pr|=TN<[Ԏ:٧ur}4fbg"j"Y/_'8 DMש9v +.2߬urvGt?2"3S\6^ŠK\A=sZqiYYM&krjsMjBe0'iWSZ5&4ڔjȧMǨ*-==ֽ)chPZ| qJYY(Nh"ӿ:>9kAKtw[gV r.JoPxjQ\^)+VPV/N o0 &zpJHRPV-aoyYJ>p}[;ިtUL5t_Qg"_xbg/i勢ڸOM(+cR+O Ts*JN)3>fϠ[ުȅr(+5벲8ԯTN?9N\%_vV[hfL3蜦v%4 ^Uڹ\S>9nH1/t\vOٚpݲ&62QVάD_m-׫ ?=txb[mɕZօOr,+әi0/Z?l |Nc֬W(g:QVeUyS?eDO䋬03Ld r^S4V7.@Հ*ļ?~YbOo oxT`2:8[^V Q]c¦O)1ҙMGk utT[r%<9e~B-UN:4*[ѫ̓kxHqB}*~h: N%GVr @r^ώ.7ԫ{K;)-Q1Ђ>~<ӒwJ++gvUseT)710E8r()݉XYi/9T9_JmtJ96-{[YW7DEڮܡ]o`*5?LǨVV`2w))QRWU#iʠziʓd6<řraΤ5m'EWS"ӑbpwv+_u]+!_t$.Rʩc5k%ܧ4:O'ԿWv^- ^cW!/\D6(+Om(0toFؿ)1u(5h|>h}mU/Uaw()vEAMq>rJ+uy6M;nsevQ7ޤXҩw,y@kW0౲tOS&&hlUf$P(kA]!<|NQMG餦ryLQ淆ò\g:-~90O`K <>;C<ڣek8f7fM^J}&MGjJ.?\LݭtzZާwSiq.e +U>P7検w|ij,y}QΥa }rmg9\2 ]}{S{Shz*f=Y}r,+'01ser^תȍR`7>rP 715wz|m;׺?3޴.d%N3Ym#T\ͭ-ݹ+ ST6JgAQSK5gAO*q)*qklXS{M?8\#_\:)[8g[ST$ii*M|)%f:BJc5%"C_o]ʒՔ#ogYò E9} JJ*/Ks%N=4m: P3,+_h6QvR/r؈~-t\1M[* ܔ:wC인pdG2.>k{o槮!tUٲrPJ7<N~;xҙMGQ D#cwr\nsUӼ IDAT߿tn!kCR~tWa*mf[/^g: I ,Yj:BUxsW\o}fw?UFMGGw8b[x{ŶoT\9TP-pk\֑ztI,Au~hBwX8_ GIޜ.y-}1oߤ(@j۾am~ۯ]4lFե7X1X*}xaxs,k]\l:BUx-ݲ}X %V[?xftԐ57k*iXilD_[}6䦯3x>+3EKx G`G'5*2B=}#T'd^lg`XiLk3]F Kկ3s>%۾a^M[Spr *}߶ųEݲ}X_vM@ i԰P2wtP5/+y8E%`Kԑ{yrSwjeY٪|8F*q`ʩRX&ׇ13w(,kOۛ5V}Ur<>KەLn28.yP?[rf`Z9䦯RXji'^[C+VP5-+)*]Q?18I6]ޤ\~"/= ҁPXjۆRɣ܏Q(,km:QVƕe%E%`+)8W_/,sp, KUNCw gF+JƀF=: \raYIQ +\&JB r>|Fa `/zjn@aY-]V:LGWޒ*%kTnTr7d3Eeq`oAa `cZPa(*!B2\SVƳEJFpUaIQ 70_Wy@ce YD@PXz?f:Neeho~̀](*g+,)*f3e93X㲎|L*NCޗkQXz`:^e-ۇ)7 3pr:|XFnYuPJ5bpoLt TC! tuPU/+E%`JxO4t'=^M[cp6]O3;),=(Z^.9d`~NQ :qJx{ O)U{L2*'6QTk iJJ>QPAOhǚLG*ǖi6 Km35/~HQ O=Oeʉ &G'/_g:*lZtsdY98 'w˷dKU1}߿t .S+yܧnq<V 0fF9-}Q&6958RPr!r PX³Rw}WVrt nb2EKq{1xަI&{!m:-r8u_ڥd^PJ sN*2!dS3~P`B4N`#TmC)6T@Օ ee54 ^M?s1O^o}W1Q[ uK v.2SVƳE}q1.:O)P06xW_[FP;r?L[?쿩N7ԆtB?`:` _4&_tsLY7l.o@"E%/L/tzJRʦDW8S!}yw'uuiD}$lm6+MG#ʻ%8_@f@Օ~bvC*4s~%J"g_:ϴp@"od>`: 1%KMGr0׻w1Q+Jȥ츆Eo*U-cp:GC,wisWbMGEplas#5:%m' 9қXmMpf\$Nhd"{XPxDYr6Vy6VZLGѲ߀=.,: gڕ<9t%xS!L݃_inuYߩݗR{ ` cee<[ԗQv==쩧!^2s*OHnW“@E>bϫpWҵ#Tt++ig߀ /ҮM\(kO=JxYff5{+'Rhc`s10GƂUZt)+?PK?JԄPTVsNPΚ- ߿t 6K΁:bj`!1sqt t jޗ}ݗjy~4@Uj *c;/-W&1Xc joڴe,1]եJGW97b@GorS lp3a7j@5ؓʔRU`Bff91TY{#\e%+7oN1lM/4*}UVVƳE{WuVڙ@Օ eeٳE{,:ҏ=b:*}뉊}. r7:MGme&PlFm(Сؠ-Ld:8<)9yB}&įX]ҟN8+E^leKYu/h@s +%J~b׌g^V_J*Օ5~ՕSzcaºI-jHZw}bb>wQV:[MG]4?@*vؠ\(+ctWءXe ¦T/S%WMoށ.5^.|O?̖͔dJY 4b5Ա/V_Y mk}M6m'6vQHbQpo~ v.2vU++tCځjZIzt NZUyhI){NT\xO?vmHذr;Sݹ盎`LeޢRFw74`흩&I7׷W;[zm=תu6zs6rSxn+m8"!4a^Rd)XUZU3O?kȭ&#+_4f:JM1/1z”/7.{f=N[#rRibk_ :NPVxY? XUZR:U3ܾ9@GZ?9Vyw`9~6tt -/xa :u>>ח/^}l_jO't4CaT 3 b:/+t?%$ה>Yew3EetYUf +fᧇqnuYaNm\h:Ƭ}x]~־Y3ۭpS]H>N9n-+3EKVUFT4cVJqMc̙ۊytg-L8NmEVh\+iut-rLGԯ:yPsw׭hY;VnuA#)uMAyB-\8ͮT(u@OFnx)rᥦcS`3EKԧ] ju寮$z[hT^+}e4c{>;KcI10Os8ԭPp$i:5lLݒ?XbVtjx{=s/\??|tOyQMǀ[WI vKcEg~֔gBfNO^5deکV1zݴtH)5򾰊 &5#zg|PcnOUarKuDAH٩be%[新Ta >ܾU?ye?Y=1-~Kĉ7SJ6ԯW]]BvՅ1zIo!tf Պ(BY]æcKfb2QG? YMǨ@G^M}Q<'vwy^!Elgu'ʪAOJŽU =#it垕.+7܅}ZANmuu'?[+˩z',r2e(8ߴFMMǙˮsU-u}4:Qi>XG zcaW&DV;ƳƝXiL{һLiD.QmjllEW(ZBޯBqBKJg^P2Y%k"rz҇LǘTKD}{McTEdYv1ktRYo" /B{RqBKRIV:eyEV1 ;LGo_Y{"荅z}4xhTM˴,8eI *'.J<(\Y_luAݠ+{@&}tGҺw03xiQU:K(Fm-Ɔ:j]3تP"5.+5&(ۖ%;L oS{[LG9I7zz;IT{KYYk/=]UƋƋnV9Sm5uKrb! ʝe4h}tVKzGhcECɟT:NO8kt잭\{{'?Tך)+Glu[;u&ǼڸQ4٢=җMtp9iMVtf56ƆdYJ$sVRܠJ'#%5UV֬Wݹ盎QU.]v+Iq._kKp|-;Vx|/Lqlsʶozwչ9tS=V#w.QvMz{Pht\%Q-,i]"?r+{yv֬Wp)+VӠnU-s>{NmnX٢5鑴n=Q'~n`hiImd*ʹ#jo{ޡSormiY:%7y)+f9묫˯1 WCgv^|*압?d: )%)l\rG5ETȑuN4:[͑&}ZmuRnz[v1mRj.ej/l}ON9o@ULXh﫡~сTWs{@GnK(oT1wt+ [&JSO⻇9wЩ>Aun^tO\myDͯ|1oPWǟ;P- /|-9@r҈2Qy^-*g/kUEqn[FWL;X> IDATe%M8Z_YWp$]7P) *+_4新n[Ao8^rj)*z>l-z΍Lfm @bCC#xE-zޛ~t e?ȰbG w&ƋT(TZVr/IqZ^XgɱZXy^<}Ն_ܰr>waJc+NIK} L )l)LNT4sk$n)r;KґC#Q[gvwp{Ej~l7-҆; >ǭ:>X ?EӾ-ZMO;r&m:f+JLp]9pgx:x-/-jd/wp<][k{\E׋1/I\E_m0^ۮWrdOW&܏klӦSK)%s)t/i}d?[#Jn|h9<%ToLpƆbMnfo|go(s#l"W}{]u}_f̞$ I܀R"XZ)mX!z8>x>PU{XQZir!&L23޳`YkZG1k; {ϫteQ*[ʱ_acȯDŽk:*} >X]D;M1ΟCxCi8 _#8۶?>:f:¼2UvhQ7t2PYWixlG-7õ~WGaL\$Q(}glf)fe"X;F(y ;-θЛf;#xFߩwjp:?aͶ]ۉ2vXtpLGp_[]ttKLh yo RSY.V΁|j]c8{Mb:x@Yi`ڒW)Ze˵lZl9m://b)uʃ#X4b:P7Ŝ"O+ĪJY8ظg+Yy) 5]c:{7NpJLGԫϘp 1y -=ͦ#R!՞<%qNKUoЕ*>/~募A;yg~fns.+w5j;cxG&1`wiKS}ՒQ>3D2|{o:l:zK8;VV:ĻzyrZOMGx&_:Q1<7}Dc,9 |sMGp?n?4]jt ̹Lc Uy~~>[sŦ#4H[Ȧy]ZhX́E8q>@ ܷO%j[`z ++ Lh7]qrI LGxMU!8 Ugv܀6.` Nw#Z:JsyWjabc;MG56 !Cβ49>k%Q8^js\4H{^S+i1\:%x^4d:\Vn`nH{4+c#S/V8Jrt'LG _tٓ>t[Y.6p.IFLGhh/Zpu#$)윂M'8g> ꅲҰ-aS~OOn7bLDU.uAs=#H2^WkQVvA;OMM~BR?+-\`: ϛ \bK%6:[KFv e)Ms~MihC\o:N6p ZQV I+B#F@MSEqfSkAY@(+ J}e QתHena1dIsXik2e%bgV&(]Ԯ4b:`@惲#PV`ւKuE8JtDL'܍\h:MeAbtH=DBffg9l:j$s Jc&AYo8^2wL`>(+V&Zcumn;7`"=q,g:BCsAd˿h:BCfwPӄP#wm>Ro(/iE˨(g̹ܒJ+D_q1|VXĝ>EN|OO#]`!Jb-,+m/Vt(UP/ËP`|;Pb1J&LGNO(M_6JJ3v8,9 }zQqp@#* R5QQUF` bM v)йH΅R9ޯsj9C~B-u/ \xHk:<ڦ`":LG ie󫒚M{Zk>]S}֢xI%WTRS*:T|U5_v 8_E= YoKDYG2z{PmCΫ>U~f:FØyi3MRʚkE/Q]^rl,MǀGJvϫCK2vB}^.܄GLő>[(dQdK}yP.V(=SMR? Sl݄Qz,L,?KWP_|N9vRE/].ae^cg3<)ݯ\Iˮi̳Eݛ,fa7ƎN< 4q<]Q4W_񐧷:f"m7JҸ:LGL'%p56d"8vgU?@sv8k&>MS_*"Ľw{veMerJ۰>N끌s?Vau2dbE)k= ^sq1<㇇yn=4 t*Cg(Z2J{8yU匋[7 ,f+d5 gi9cmktic.WR8?R<۪7J;m/Vuטr G/63(6ڋ,Ymu,lK; Dpk=rՕ[w=^Lc:Ž4m5Oa"nHi8S0+9v:MGb%V4zvPWcmm/gߒQl>Ѩ1sFf:,U*9 }'hr>ܲ\AF9^r~ ,ZՕQTZǭƷ$#Vl/VtCsFu`:FMICYr'vjeRSSwaO 8æ#x7a:SCKw 5m^e VYl(h.ίGu@tqn=ʕ kU*p:41޴`}gHtO`l]&5c$]3L&4̫nH/4@zpZW>WvZd:'Oj`N SJ=#wPiBS;/PnSu'>u0djۋ<߭+F[P{ܻT3)Mn+לo?reee:bBiyKKLG\I ~t GJ=Go7vݻ .WaB盛J{|q$L8J.J}kuofR1cV=!Θ90웤<ɡTAQ1,ۿtO o1tQ)IfKgf^5RvS)88۔fmrtqJ{˕g<L}3c T*/oT͸(77) U2㬂ՋH֊,[MjXGvbW~ ke|dvYST8ߘĝPTJ[3`mJ{5JjJG/<eW+ :%#7i4SXg= zlG}z sbrK2M;9Չr'U)6꿚X+|(5ᅪc+13gX6p/3#x^&=r|r#JI $ uc:--݁aw=o4U y'(g|aM|> 4]=l(KMh/|.duOqp@[{;UR=ceeo"^:ҭO5r0٢RW ^z+_2n o#t$|7ij6A^1Õ hKQ̃uy 3ѡTAztP7O֭OQX:PziQ-䕾Vͤ4,Y~u7d։AoaRE?uDxL?QC}LS)ߔM*u41##">65wZk)]Jj` jmNt 1\iNv'Zib*=v"6΂'*COqJ7MӶ+Zؐ{Ovdg\h \᣷Nr'MG9`WHx D)45LJ[rn~/V{U H,rWݴ{\vFʖ*us#sZMy*><Ym׮!;0b'eߤ~ﭲy3~3t|癎p&W2XRiWthT8؄ؚ#X%o:PXjʩ'o}9K\zʳ36>}xڲk޲oaRmy6ǥjArZ&Z-UֶU3)M쇦ce ; dJZؐ¨'β|p7CZ_m:F)_ 4zZܬT~Qfgjq_YLJ_,ۓOƿKVSI)o;5wa+xܲo3,Og<۟:k_8f+ѡ>zeqp@ŗvGWکӏ` 3?h2RPZ4q;,++7/MinH&\5|xNAKSIׁ]5<ݯ?GowjzÞ )g^&Vɭ_V{k>r6J{΋>l[R#.e\I_}aT8oNv:6fʻ ՙ)'ړZ19y sBU=4qVncYYyaem/VtqmAה;F2#ZؐF֘ʕݭ}nv|i_j`pcϦ<Lo ̃Է!W4?@}U_pVHV`C));~znM+3G]񽵑ݭ}ROP~;jT-h4抆וgjO!^crSˇ+h ~)K5a4s`:uzjtƋ}z&M1'/+ҫ) =j:r%m51\YlIWv7׳ٽds*T*ǔ&&\圪Պ|3w  j:PD$ne(U:Lz@噳Ԭ/dVdEcH,m~cQ\ց4nnU=M#[ጶ4ysJ1+-&)٤塀i~pMOTzijEzU˦ԬM w|T3)^q|Hz^瞜IvIw 6wVuwqm92O@+ۼWZJ궊L>}xZ1ݼUI2T9_6{zڣ٭VGCiϣ[M%+7 w-T߲R㻔jiVх{n֖ѾnW?KI>%ɈV%xЯ%KC2 :)iTqo~n m(++2ٟhd?c(YPKBm fyT2+S.ŗlL,c#,ܲ2~WQYt9+ߣ/VasLozr%+{%#mҶaQ֭):rmiy(U@ы|nDNe˻"vgz)xL)qzUOkLpӬ~-_/uJz}10K3Dֿϕʔk ~YQ5.9TF^MmN7r&{T |֩V5mh'^Rm,WጾoULo||Hu0~Sҙ'y);K>$gS[5{amI)V10[ՑV//0ָ[*g&LxM.P$o:; nۆhP[d偆6MT n:5wI@ 0[HEXc:P7?*.5YIU:PtW)7vo[O׺i);<Xh|!L8i>-3`~sK#uSuѽ)_3( NzG0UJveʶ`VWQ8yu%*a+y1IJ6wr-˶q}w\1pʮɖӦ#Fi`3m[eJ4 'dU%씾^LknPon$7<tptS'XP7Cf^V8_;d:PN\]ɪJC[_Sytt .J4{녱1p%RF ^VJ'V9sE vit vN\]ɪJ̄pS[p +(J?ުfl$1g#=*ղQܿ}RV^ՕMՕ#uՕmuÄpw,r=>7&;Ji¹+Q>v}RVJ2Qc|^5CԖ0 f}Kno1!Q8\gF>l٪zxt|u%{<@]W0;Xm hLL0HEmVߙ bt3MGpVVJHv@Z`C sv f㦾&<1!ܼxt3۩R`:Πeʶ(+<ߠg@=g=ЮH>,&8h?^*e q6ـ U')=ZVJҧ`/cu[7W*DŽpq17֍gu&4e:Y8i?{Y ꞾS/`~~[ư4_kzϮq9`6>rt6%Y1eM6oSW a fYKa;W1!Sگ|2Hc m&n x^ƟtMl 2l'ֶFm&Ԃ {~Y]τpN.ƪ[2}-ڒd `:B1g;st $91M{f{SɅ#4̺Nj||a׾쟇8%՗9Sjt GF븲R>{a6 p` vXJu̼ v+t Vu׺c m;2:Z0!rtG .9);8Ŝ_ egpit v;i=]ΩgUF ʺ|샻=Wzd:œd8TBW#JIZJF&w"vbR}<ńKgvQǘ~P^@5ps-qt92]FزR:~~7xֿ?֘rNw AC(|t.X,FRklZ]?~1'{:Ж$^;|az&M~5K 4uH~CJp*W!Ia w^}*8 \5dGwm][o|ሑ{;E $؟+Da o $9drΨd`Uw JBk/2'(L' +]G23F t(t vm)1 .Yf:fo}M;'8 $st9IO5QB}V+DXl4Hl1M4I]Rd:ů{8@Z#pZw|`uMG\uGڐ΍wr'64 \rQY)IW,nCkx%*٤;G%IK7+rՆS ?_sT'W_Zc7V{-7玚MoVE_^Ju㝼Ҝ`WHsט1krtsʪJ#e NWT^9dGcBa iO~DвE֬4lPWMeݵ\ZIUyҠLG|]=9eU䱲RDqm y_TC/?eզ X~ȚuJggk~߇Yt ֿ 6QzڿA;m^ )v 1fe*3h:B]9iUR:^X>v3nVBmr!𞀿S}=[Ւؾ{ttu_(Uh,xB? E%8ns' /3aV SULǨ _<~tdY)Iok#:Mǀͥw//~O-TR1 &٤޿V<{:?Uhz̖[[B.Q@`U>z.gXYЩjn@MǁOou||ٲRXܬ7xn.KΩDXǃ62a<@}$oT_ϝvO_8Ip` %? J=:w`Ɛ_oyw!B*k:Y¦#.ط‘{MЛ{%?dƐ__֭}税r Vlzټ'~jfR8X”eWu˟;78mLw; QР$ww~T T8/S슀gUWV6#JIjuϦn}nNf7oTSlɗ^[̜OY*58u'LGn*_K=} ݳ[Slkn@ɏ9N%8a;lݩe$ł~ݱK_ͤ:m3V{4{zvi: <$FK5se䲫MGA9A:d;=̢kcȯG6tk; hMuJ3\6^3qcR/K7[KnnYjuܠu}mᘷO{ G| Jۄ_\1ݵnm͖dX_=~T=ݟJ|nNqZ&oJL8lVE%3f: hͫ-]u̶pY*-#}MxJ%?ram߉>\I}|Ul]`z)"RUM89(=$t4dY)K页 LG\Ă;7= O.1kɏhْ/u|-jytZ^ɏos9'.qo!dn^^Nxl/P5 …k^tjزrZ4pׇ1gVJs_MBU٪=_5j9i7je+{9" &mjwZKbwE .5urX+rՊtYiRza= iP3Ofs|7y3wzr%`f5ԊUjJ|yuv_͢񠞽deJlP_ȧi iDAw~ \`:Ƭ5fkr7'Ye`nYTnnn'ǖkْ/MZmW|U߹Ƕm|!bd[;?m P;n2cNxG8ɉ,y!Zi߳|Z[_zkLǁvީKrٔs GjOûw6ѷSm,gShx7'Л{|wm1 g^gS35KF ζYU[6jt˕vӇMG>I]Qs{Am(n ,::U/Y N՞:鹕2?_LtZ^Mo]أ0?0atϩRi{@:g=9c>'V2lRO~_^yHX]l[7ukQ)QVʞn12%Q0ǃu}:NFLǰ=} }tmǼsllk5^ |j!ܳO(wMGA;b|UtJE2s*Gr?3Û ά~룇Ӻq5!>ߪiMё^bX K/7(+Sqm/zo|}u7= =TrFz0/F+URS+|zpZy6 XÚ[mhQQR%5)#4$rEtW*ձ:u1<|[$sއ?%?._sf7^։B]fVQ^wVdkh S)[T@?Aq`;QP;Rj Uc漗DӥgR*x eÜ3UZRs4ԓjJ5ӶHۖdXW.i݂VE}hfh_jE#j!¾y<lzb]л{(+([?ӾrE6cqe/+ݩ쓞./NE"[XleO.= W^ +|K5j,"~,אm1]A#&E# .[1y6_xƱ&_굊Yg:#PVĞv{&61׻;cZQGMNTɾ|~@wv̇xE"l̬,Tel3d[E dP\IOı~1L9SL.Y@b@&_nMgwhdBED -pw>SPrQVTTTA;r:)i [rm1%C׊ɎXLjҸqeU,U83$EM :)&1/a&TRi萪ٌcKЪsJ1:)ع{[J͖s,tS|;V6tAKX!?,ݯ|*S`cHb4)^P3GHGUxytpD9;J3$H.V^{Q뙘C~%/.8:ra,XPKa d%IAU*W=k R(xM,H($E"}NR$G˪˪|knR|ݽppC2F% ıkg8]r[aL)Ilw3oY4Q*S8ʔr'kb3BN vC%5TSelTJ{bIŚoP ٮ@W-IG#J@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e%G#PVpJ@Y (+8e% m+;8 FCS00& w NA ,mۖj^"X,8+X%<RT/Hg}&ΝO>d`NGX }brrj]-ya%>STdjjJǥ\.{=GX%Lg2,S<'/TLNNJ<w4d?J>x<.R82MSdrrRZQ}czه#D ~*JJ"x\y!* Mm۲x%ڊŢ'~gY˹s|R4WFѳj*i,f$IKlmmo~O{TR/td2>7|lk Dlۖ/B.\p7v&8]V0bQn޼4ROtmTUg}zC`V%r934eddDJS a%$GlEXk4L&}7e7fffd~~.yVPL&PKszW7J%Pϳe2Kz.###]}|>/W^z  sbv/BA:`bXXBqbc! L<с5^i4=tW%L. JPx=@Vp|*b[? D'˓iZ2774\S($x= @V4@Z-eAeQ; XeYL&v z S=?yjL&#W^%Xǟ'JAX }ƍ^O1^O!,˒L&V/sOEKB`yR40oiJ:d||\T޽{j'/\O?p80K2Th4dkkKJzWMTMښz͍ =O`% y<x-&o8uh4233D7>h4TNӲV08+b1Z_?FFʕ+rMrjMӔ]U ۶U*2LOO{b,… ,mit钜9s!Zt7T@() uEZuÒptժj!'nݒc""HD&&&daaAessSı&Ϊ7cZm[_*|=,Nr]IR=wB! Y__0x0*=#csssGJ^8zҭivnBGX?C "X9~w:f)dґ0Lʝ;w$;aH\&B!ܜ>/1 J"d"2eY۩P(ȭ[$8:N870iN kZ^Bzݕ}LӔAL$+X:nVsYi6ۓTV7yj]ˍN DL&#}m۶J%j5bH$"h}1xa%Pi"/uCo,)!L>tl{MςJDX 8mD,ѩOo[(dbb‘x,KАZh4JEvww]kF5,KŢzD"!W\Q _V|PrzzZ[4Z» Gg2_m3ݸqC p~kz fwUuO r b۶J-nvv""LА4ub\N J0 vuT**:O~R4MyJ-Z|`D""?KY @ݼyӓoFN6 hT٬Jf>t?O),ɤ#qj+m[vvvŋG a%U(\ZZp8\4*SԱnCڒL&#eX Z}w3J|0 Y__wzM٦Vm\P %: J`FU=x@~FX %L:mJBp.p8,BAel+C`NX={V^.۶UkW{=.ءVj'NxzTU+&&&N5jKз%LɴKNhd2雃q4?UYVy J066ijgϪ/bQ._""RIN6jid8l6+|9,..ŋ}ӵ:h,ѩO>DfT" Уh4*lVF(^KRQu*_|4MV*S. T*R V@3x VpH$dtt :E=Kt>Syu=i{ׯ_{\YRDd~~o4*T*R}~$qIx<WiܼySj7s@ @I:V +˕ܟL3Ԭ!V%:[`922Hd||\5ڵk255R ,@ޕ-k4;S[cI8:ӒP($TʑsssjTj%Ii6ɓC 8Ji.i_V$oݞ)piL&H$"h8a%+3XV8ZV_wUy}0;Kt2 ަX([Tecc4AB`NXjv`/~BX 2'+ݺ,K2+cA>+g,ѩX,XwrddDcc&Jv R'iPKdnIDATXS?NvWMMM$]#ݕnh۶J%G#/,)e,sZT*222"3^xV VSVbc v%:=t-ȈLNNJTjF!RI&''effƁYv{=UR+d,reb*:ٶ-uT*ɕ+W$ y=Xp X&FeuuRHRyl6+gϞSNݓw$ ܍&4ZJ2z*x KtD"׿UFFFʉ]tID79ݡ ++#'~5fqqQlz8K)JVz' deeik8L;\g]>~bx= %:b@HD677EX ô+K,0?Kt j`911!BiKJ˲zKWeJ"zirvvk\}2i&=Y[[S={VI|Uj9utq:Kp &J\}2x&i ]}}PO"$h4*tZ冿R* N"D \eD{Jo?QV._VKbI8:qIx@PV"@%I8Y%\NeaUj"I"PriiCwJ\Dwe7K5;]&PH^/4;<5;O<Kt b`)Н Ƽ +pvr.@˲$ɨ駟0 Z\NuXb1i6}w' xa%.sr~~؏}ڸB~ ڵkjػ2x,)e$eY]]z*=3 Cecc7]#AJRz~lۖq'''jid2tW%:5 BJlvHy]I&^O x|>cժ2^6H$RKS8V=B!D"/,ѣGj9)NKVK2pbxĉʣ,Jj9Vى wXSKQؐG2H4Mub10J|G*u9uJ9];LPh4XÞu y’K`_'=yZ.--ޞz3ؐT*n{@Bp "]3 ѣG^?fyH$zz.l`߱9n[]]=rZv`FO?uǾVWW{juN4~ǛͦcsA:>8Vݭ N:]?'Ni6^AP8j{{{^?e@{@>g۶~cMhVJ^k@wڶ-fS?~,Ϟ=O+nwMɩS̙3J V%""X3:a,˒ϟ?A$o+ ǼIENDB`

150

Hour Works

150K+

Total Earned

My Achivements

Teaching Awards

Best Teacher 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor and incididunt ut labore et dolore

Nanny Award

Best Teacher 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor and incididunt ut labore et dolore

Extream Tech

Best Teacher 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor and incididunt ut labore et dolore

Get Your Teacher

[contact-form-7 id="174" title="Teacher contact Form"]
x