Doe Het!
Wat is systemisch werk in de klas?

Wat is systemisch werk in de klas?

Er is vaak veel meer aan de hand dan we zien. Elke leerling, maar ook elke leerkracht, brengt zijn eigen systeem van herkomst mee naar school. Systeem van herkomst is het gezin waarin je bent opgegroeid. Daarnaast is de school ook een systeem, met haar eigen geschiedenis. Een school kan ook onderdeel zijn van een groter systeem, zoals een stichting.

Wanneer je onrust waarneemt vanuit een systemisch perspectief, is het een signaal dat aandacht vraagt voor ‘iets dat gezien wil worden’. Als het gezien wordt, kan de onrust herstellen en vind er ‘heling’ plaats. Het is belangrijk te kijken achter het gedrag van een kind. Met een systemische blik richt je je op verschillende lagen van de werkelijkheid; de boven- en onderstroom.

De bovenstroom is waarneembaar via symptomen zoals problemen, ongewenst gedrag, het gevoel van onveiligheid in een klas. Ook prettige symptomen zijn voelbaar in de bovenstroom zoals flow, plezier, overvloed.

Soms is het voldoende om – een probleem op te lossen in de – of – gedragsverandering te bewerkstelligen door in de bovenstroom iets in beweging te brengen, door bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining.

Systemisch werk gaat over de onderstroom. Over interacties, over gevoelens die leven maar waar niet over gesproken kan of mag worden. Of waar iemand zich niet bewust van is. Met een opstelling in de klas gaan we kijken wat er vanuit de onderstroom zichtbaar mag worden.

Bewustwording van de dynamieken, de onderstroom zichtbaar maken, schept ruimte, vrijheid en geeft rust bij het individu maar ook in de hele klas.

Wat kinderen en de leerkracht vanuit huis mee nemen, kunnen we niet veranderen. Dat is niet aan ons. Maar door een groepsopstelling met de klas kunnen we wel streven naar veiligheid en rust in de groep. Ook kunnen we kijken of iemand zijn plek inneemt in de klas.

Door een groepsopstelling te doen wordt er op onbewust niveau (de onderstroom) een beweging ingezet. Deze kan nog maanden doorebben in de groep.

Wie systemisch kijkt, werkt vanuit drie universele basisprincipes (Hellinger, 2001):

  1. Iedereen hoort erbij (verbinding)
  2. Iedereen heeft zijn eigen specifieke plek binnen het systeem (ordening)
  3. Er is een balans in geven en nemen

Weerbaarheid gecombineerd met systemisch werk in de klas

De weerbaarheidstraining richt zich op individuen binnen de groep en identificeert weerbaar of niet-weerbaar gedrag. Dit leidt tot individueel gerichte plannen, die we groepsgewijs geven, om de hele klas weerbaarder te maken.

Individuen dragen persoonlijke bagage vanuit verschillende systemen zoals familie, klas en school. Dit kan hun gedrag in de klas beïnvloeden, bijvoorbeeld een zorgzaam individu dat door persoonlijke omstandigheden zijn eigen grenzen vergeet. Dit illustreert hoe persoonlijke bagage van invloed kan zijn op het gedrag in de klas.

Ook leraren kunnen door hun eigen ervaringen in de onderstroom van de groep een andere positie aannemen dan nodig is, wat invloed heeft op de dynamiek in de klas. De onderstroom in de klas heeft invloed op het gedrag van individuen en kan worden aangepakt door weerbaarheidstraining gecombineerd met systemisch werk.

Door inzicht te krijgen in deze dynamiek, kunnen de trainingen worden aangepast en leerlingen en leraren geholpen worden om sterker te staan, eigen keuzes te maken en grenzen aan te geven.

Het samenvoegen van deze twee benaderingen kan een synergetisch effect hebben. Systemisch werk biedt inzicht in de onderliggende dynamiek van de groep, terwijl het psychofysieke weerbaarheidstraject concrete handvatten biedt om met deze dynamiek om te gaan. Het systemisch perspectief kan helpen bij het begrijpen van waarom bepaalde interventies in de klas nodig zijn, terwijl de psychofysieke benadering concrete tools biedt om deze interventies effectiever te maken.

De combinatie van weerbaarheidstraining met systemisch werk is essentieel omdat elk individu zijn eigen rugzakje meedraagt. Een gecombineerde aanpak heeft een diepgaander effect.

Doe Het! onderscheidt zich door psychofysieke weerbaarheidstrainingen te geven waarin systemisch werk wordt geïntegreerd. Er is geen andere interventie die deze combinatie aanbiedt.

Een fijne en veilige klas bevordert de werksfeer waardoor optimale schoolprestaties geleverd kunnen worden.

Kijk eens wat we doen!

Uncategorized

Je Kan Het Niet!

Dit werd bij elke oefening die we deden tegen een jongen gezegd. De impact was groot; deze jongen vond het helemaal niet leuk wat we

Uncategorized

Doe Het! Workshop Bij De Bio Manage

Vorige week mocht ik een Doe Het! workshop geven bij de Bio Manege. De Bio Manage biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om paard te